Brodski motori

Brodski motori

Ovlašteni smo i osposobljeni za servisiranje i ispitivanje vodećih svjetskih proizvođača brodskih motora.

Brodski motori

Ovlašteni smo i osposobljeni za servisiranje i ispitivanje vodećih svjetskih proizvođača brodskih motora.

Diesel električni agregati

Visokosofisticirana oprema i stručno osposobljeni kadar omogućuje nam vrhunsku uslugu u domeni desel električnih agregata.

Visokotlačne pumpe

U našoj radionici raspolažemo sa dva probna stola za ispitivanje i podešavanje visokotlačnih pumpi goriva (BOSCH, LUCAS, MOTORPAL,…). Jedan je za manje pumpe do 8 cilindara, a drugi za velike do 18 cilindara sa snagom pogonskog motora od 32 kW na više. Osposobljeni smo i za intervencije na servisiranju i podešavanju regulatora Bosch, Woodward i Barber Colman.