Reference

Baldo Kosić II

Baldo Kosić II

Istraživačka brodica Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, porinuta u pulskom brodogradilištu Tehnomont 10. ožujka 2009, a služi za biološka i hidrografska istraživanja obalnog i otvorenog mora južnog Jadrana. U brodicu duljine 15,75 m ugrađen je Isuzu pogonski motor snage 377 kW.